Olofstorp

Uppdraget bestod i att göra en skiss på en om- och tillbyggnad av en villa i Olofstorp. Huset är ganska litet och platt med lågt i tak. Vår beställare önskade sig en tillbyggnad i form av ett torn. Vi ville, i kontrast till det befintliga huset, att tillbyggnadens hela höjd skulle kunna upplevas. Genom att placera badrum och sovrum förskjutna i höjdled bildar de entresolplan vilka tillåter att den stora rymden i i det öppna rummet bryts upp och kan utnyttjas väl.

renderad-sektion-fixad
nya-planskiss-fixad