varmestue – skomakardiket

Tävlingsförslag med konstruktion inspirerad av vikt papper för värmestuga vid Skomakardiket på Fløyen i Bergen.

liten-hemsidetest

stuen-plan

branttra