Lekplats

Under år 2018 ritades och uppfördes den här lekplatsen intill gästboendet ‘Lilla Staden’ på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Lekplatsen är gjord som ett torg med bostadshus, marknadsstånd och en ‘ambulerande marknadsvagn’. Det omgivande planket fungerar inte bara som avgränsning av torget utan innehåller flera smitvägar, tittluckor och dörrar, bland annat en hemlig väg till den angränsande parken via ‘utedasset’.
En viktig grundprincip för projektet är att det ska upplevas logiskt placerat i relation till övriga delar av ‘lilla staden’, således är torget placerat i stadens centrum där ett riktigt torg skulle ligga.

vimmerville-5

vimmerville-6

lekplats-3

lekplats4

untitled-3

lekplats-4